Dataradering

Radering och borttagning av filer kanske låter som samma sak, men dessa två termer ska inte blandas ihop. Databorttagning gör data möjlig att återskapa, medan dataradering är permanent. Distinktionen är särskilt viktig för företag som hanterar känsliga data.

Det råder stor förvirring kring definitionen av dataradering. Att trycka på ”delete”-knappen eller formatera hårddisken är inte permanenta och säkra metoder för radering av känsliga data. Trots det tror större delen av de anställda i företagen att dessa metoder är pålitliga, vilket utsätter organisationen för sårbarheter i datasäkerheten.

På EKM Service erbjuder vi fullständig datasanering av datorer, servrar och lagringssystem. Raderingen resulterar i ett certifikat som intygar att all data är korrekt raderad och inte kan återskapas.

Vill du veta mera om Dataradering?

Robert Forsbom

IT Consultant

robert.forsbom@ekm.fi

019 212 0115

Johan Fagerström

ICT-Specialist, B2B

johan.fagerstrom@ekm.fi

019 212 0138

Joachim Ek

ICT-Specialist, B2C

joachim.ek@ekm.fi

019 212 0138

Ta kontakt