Säkerhetskopiering / Backup

Säkerhetskopiering (eller backup) innebär att man sparar en eller flera kopior av viktiga filer så som dokument, bilder och videos. Dessa kopior kan senare återställas om originalen av någon händelse skulle försvinna eller skadas.

Det är också viktigt att säkerhetskopiera molndata som till exempel Microsoft 365. Även om filerna finns i molnet så är ändå de egna filerna och dess integritet på kundens eget ansvar. Det finns ingen inbyggd säkerhetskopiering som skyddar molndata mot till exempel krypteringsattacker eller användarfel.

Säkerhetskopiering av viktiga filer bör ske automatiskt och till minst två platser, annars finns det risk för att det inte blir av eller så blir inte backupen gjord korrekt. Detta kan i sin tur leda till problem vid återställning av säkerhetskopian. Som grundregel får inte säkerhetskopian lagras på samma disk som originalet kopieras från.

Säkerhetskopiering har två huvudsakliga användningsändamål: att återställa enskilda filer som tagit skada eller gått förlorade och återställning av hela systemet efter dataintrång.

EKM Service säljer säkerhetskopieringslösningar för både hårdvara och molntjänster som Microsoft 365. Kontakta oss så berättar vi mera!

EKM Service är en sertifierad partner och återförsäljare av dattos säkerhetslösningar. Vi säljer produkter ur hela dattos sortiment. Allt från säkerhetskopiering av SaaS tjänster till lokala datorer och servers.

Datto SaaS Protection för Microsoft 365

  • 3 x dagliga backups de först 30 dagarna
  • 1 x dagliga backups från 30 – 90 dagar
  • 1 x vecko backups från 90 dager – 1 år
  • 1 x månads backups från 1 år och äldre
  • Gratis backup av delade resurser (SharePoint, Teams,)

Pris: 3,40€ + moms / användare / månad

Vill du veta mera om Säkerhetskopiering / Backup?

Andreas Koschinski

AV & IT Account Manager

andreas.koschinski@ekm.fi

+358 500 486 091

Johan Bäck

Chief IT Consultant

johan.back@ekm.fi

+358 505 335 157

Ta kontakt