Brandmur

Brandmurar har varit en första försvarslinje inom nätverkssäkerhet i över 25 år. Brandmurar upprättar en barriär mellan säkra och kontrollerade interna nätverk och osäkra externa nätverk, som t.ex. internet.

En brandmur är en nätverkssäkerhetsenhet som övervakar inkommande och utgående nätverkstrafik och bestämmer om specifik trafik ska tillåtas eller blockeras. Då det förr var vanligt att trafiken sorterades baserat på en definierad uppsättning säkerhetsregler är moderna brandmurar intelligenta. Nya next-generation firewall (NGFW) brandmurar innehåller ytterligare funktioner som programmedvetenhet och kontroll, integrerat intrångsskydd och moln- eller AI-baserad hotigenkänning.

EKM Service är en certifierad WatchGuard Silver Partner och med vår långa erfarenhet vi kan hjälpa er säkra era funktioner med en passande brandmur.

Vill du veta mera om Brandmur?

Andreas Koschinski

AV & IT Account Manager

andreas.koschinski@ekm.fi

+358 500 486 091

Mikael Aalto

ICT-Specialist

mikael.aalto@ekm.fi

+358 40 527 1172

Ta kontakt