Datasäkerhetslösningar

Datasäkerhetens betydelse i företaget blir allt viktigare eftersom en stor del av den dagliga verksamheten är uppkopplad till internet. Speciell uppmärksamhet måste läggas på att känsliga data skyddas mot intrång, missbruk och stölder. Detta kräver aktiva åtgärder i företaget och noggrannhet av både personal och samarbetspartners.

EKM Service säljer både program och hårdvara som effektivt skyddar ditt företags och dina kunders data. Vår främsta samarbetspartner i datasäkerhet är WithSecure. Vi är WithSecures certifierade partner och säljer deras dataskyddslösningar för både företag och privatkunder.

Användning av brandmur är ett annat sätt att effektivt skydda sin data. Vi säljer och underhåller brandmurar av olika märken, men samarbetar främst med WatchGuard.

Förutom program och brandmurar finns det även andra sätt att förbättra datasäkerheten. Det är minst lika viktigt att se till att operativsystem och övrig programvara hålls uppdaterade – en stor del av uppdateringarna förbättrar nämligen just datasäkerheten!

Vill du veta mera om Datasäkerhetslösningar?

Andreas Koschinski

AV & IT Account Manager

andreas.koschinski@ekm.fi

+358 500 486 091

Ta kontakt