Datasäkerhetskartläggning

Säkerhetsrisker utgör ett betydande hot mot företagets verksamhet och kontinuitet. I många fall kan ett företag bötfällas, förlora sitt rykte och förlora sina kunders förtroende, vilket leder till stora ekonomiska förluster. I värsta fall kan ett företag förlora all sin data.

Säkerhetskartläggningen omfattar en grundlig genomgång av er miljö för att fastställa säkerhetsriskerna förknippade med hårdvara, mjukvara, övriga IT-system samt nätverkstrafik. Dessutom identifierar kartläggningen sårbarheter relaterade till individer, arbetsflöden och informationshantering.

Vill du veta mera om Datasäkerhetskartläggning?

Andreas Koschinski

AV & IT Account Manager

andreas.koschinski@ekm.fi

+358 500 486 091

Ta kontakt