Copilot för Microsoft 365

M365 Copilot är en AI-kompanjon som integreras med Microsoft 365-appar som Word, PowerPoint, Excel och Teams. M365 Copilot kan hjälpa dig med att skriva, redigera, förbättra och optimera ditt innehåll med hjälp av naturligt språk och dataanalys.

Microsofts slogan för Copilot är ”Ett helt nytt sätt att arbeta”. Vill ni veta mera om hur Copilot kan hjälpa er i vardagen? Kontakta oss eller läs vidare, så får ni en insikt i vad Copilot för M365 handlar om och vad den kan göra för er.

AI – Ett effektivt sätt att sköta grovjobbet

Följande 2 stycken är skrivna av Copliot själv. Vi har bett Copilot att sammanfatta hur den kan hjälpa till i arbetsvardagen och vilka fördelar den för med sig. Bilderna för dessa 2 stycken är också skapade av Copliot.

Vad är Copilot och hur kan den hjälpa till?

En av de främsta fördelarna med Copilot är att det kan hjälpa företag att effektivera verksamheten och spara tid. Copilot kan hjälpa användare att generera text, tabeller, diagram och annat innehåll på några sekunder. Detta kan vara särskilt användbart för företag som kanske inte har resurser att anställa ytterligare personal eller outsourca arbete. Copilot kan också hjälpa företag att förbättra kvaliteten på sitt arbete genom att ge förslag och korrigeringar i realtid.

Befria din kreativitet och lås upp nya nivåer av effektivitet. Välkommen till en arbetsvärld där vi minimerar repetitivt arbete och får tid för det vi inte har tid för.

Copilot kan också hjälpa företag att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna. Copilot kan ge användare tillgång till de senaste modellerna och AI-funktionerna. För företag som kanske inte har resurser att investera i forskning och utveckling så kan Copilot vara till hjälp. Copilot kan också hjälpa företag att förbli konkurrenskraftiga genom att ge insikter i marknadstrender och kundbeteende.

Sammanfattningsvis är Microsoft Copilot ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa alla företag att spara tid, hålla sig organiserade, samarbeta mer effektivt och hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna. Genom att utnyttja kraften i AI kan Copilot hjälpa företag att förbättra kvaliteten på sitt arbete och förbli konkurrenskraftiga i dagens snabba affärsmiljö.

Låt oss hjälpa er bli hjälpta av Copilot för M365!

För att kunna dra full nytta av Copilots egenskaper krävs det att den egna IT-Miljön och framför allt Microsoft 365 miljön är redo att stöda användningen av Copilot.

Till exempel så måste era egna dokument och filer lagras i SharePoint eller Onedrive för att Copilot ska kunna bearbeta dem och söka information ur dem. Vill man få full nytta av Copilot i Microsoft Teams så finns det vissa inställningar som bör göras och så vidare.

EKM är redo att hjälpa er med bruktagninen av Copilot för M365. Är ni intresserade? Kontakta oss – så fixar vi.

Copilot – konkreta exempel på nyttan

 • Ökad produktivitet – Copilot ät perfekt integrerad med Microsoft 365 program som t.ex. Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Teams. Copilot hjälper användaren via AI att arbeta mera effektivt.
 • Förstärkt mänsklig kreativitet – Copilot uppmuntra och hjälperr dig till ett ännu mera kreativt arbetsflöde.
 • Snabbare arbetsflöden – Copilot kan skriva e-postmeddelanden, sammanfatta innehåll, generera kodsnuttar och utföra många andra uppgifter snabbt och effektivt.
 • Personlig assistans – Copilot anpassar sig till dina behov och ger skräddarsydda svar baserat på din användning och preferenser.
 • Förbättrad produktivitet – Genom att förstå sammanhanget i dina frågor och svar kan Copilot hjälpa dig att hitta relevant information snabbare.
 • Integration med Microsoft 365 – Copilot integrerar med Microsoft 365-appar för att ge dig ett kraftfullt verktyg för produktivitet.
 • Automatisk kodgenerering – Om du arbetar med programmering kan Copilot generera kodsnuttar, funktioner och hela kodblock baserat på dina kommentarer och förfrågningar. Det sparar tid och minskar risken för fel.
 • Textförslag och korrekturläsning – I appar som Word, Outlook och Teams ger Copilot förslag på text, hjälper dig att stava rätt och ger grammatikrekommendationer. Det är som att ha en virtuell redaktör vid din sida.
 • Dataanalys och diagram – Copilot kan hjälpa dig att skapa diagram och analysera data i Excel. Du kan ställa frågor som “Skapa ett stapeldiagram för försäljningsdata” och få snabba svar.
 • Projektplanering och uppgiftshantering – I Microsoft Teams kan Copilot hjälpa dig att skapa projektplaner, tilldela uppgifter och följa framsteg. Det är som att ha en projektkoordinator som hjälper dig att hålla koll på allt.
 • Översättning och flerspråkig kommunikation – Copilot kan översätta text mellan olika språk och hjälpa dig att kommunicera med kollegor och kunder över hela världen.
 • Dokumentformatering och mallar – När du skapar dokument i Word kan Copilot föreslå formatering, hjälpa dig att använda mallar och ge tips för att göra dina dokument mer professionella.
 • Samarbete och idégenerering – Copilot kan hjälpa dig att samarbeta med andra genom att föreslå idéer, ge feedback och hjälpa dig att utveckla nya koncept.

Kom ihåg att Copilot är anpassningsbar och kan anpassas efter dina specifika arbetsbehov. Utforska de olika funktionerna och se hur de kan underlätta din arbetsdag!

Microsoft Copilot for 365

28,10€ moms 0% /användare/mån

 • MS 365 Apps Integration
 • Skyddad webchat
 • MS 365 Enterprise Security, Compilance & Privacy
 • MS 365 Graph (content & context)

Vill du veta mera om Copilot för Microsoft 365?

Andreas Koschinski

AV & IT Account Manager

andreas.koschinski@ekm.fi

+358 500 486 091

Johan Bäck

Chief IT Consultant

johan.back@ekm.fi

+358 505 335 157

Ta kontakt