Datorer

För att du skall kunna jobba obehindrat och effektivt behöver IT-utrustningen hela tiden fungera som förväntat. Arbetet flyter på när arbetsredskapen är i ordning. Vi erbjuder underhåll och stöd för företag som har en begränsad IT-avdelning eller helt saknar en sådan.

Om internet, skrivaren eller mejlen slutar fungera leder det oftast till frustration på arbetsplatsen. När hela systemet sviker förstörs även arbetsdagen och kan leda till stora ekonomiska förluster.

Om de egna kunskaperna inte räcker till, lönar det sig att låta en expert sköta underhållet av företagets IT-miljö. Med förebyggande övervakning och underhåll hjälper vi kunden att undvika onödiga problem. Ibland händer det att något ändå går snett och då hjälper våra experter att reda upp situationen.