För företaget

Kameraövervakning är ett effektivt sätt för företag och hushåll att minska säkerhetsrisker och för att underlätta efterutredningar efter eventuella incidenter. Vårt utbud omfattar marknadsledande kameramodeller och system för både stora och små behov. Vi planerar och säljer allt från enkla kameraövervakningssystem med upp till fem kameror till stora komplexa helheter med hundratals kameror. Vi erbjuder även smarta system som klarar av att urskilja människor och fordon från övriga element i bilden. Smarta kamerasystem kan också känna igen registerplåtar och automatiskt följa med ett objekts rörelser från kamera till kamera inom det övervakade området.

Ett kameraövervakningssystem består av flera olika komponenter. Mindre system kan byggas upp genom att använda enskilda kameror med egna minneskort som lagringsplats, men för större system rekommenderar vi en gemensam lagringsplats. Stora system innefattar vanligtvis en gemensam lagringsplats eller server som sköter lagring och avancerade övervakningsfunktioner samt kameror och sensorer som samlar information till systemet.

Kamerorna spelar in bild i hög kvalitet och moderna kameraövervakningssystem låter dessutom användaren att se kamerornas videoflöde smidigt över internet via en app eller i webbläsaren. Bild i hög kvalitet kräver mycket bandbredd och därför är också det viktigt att se över nätverksstrukturen och att internetanslutningen är tillräckligt snabb.

Vill du veta mera om För företaget?

Andreas Koschinski

AV & IT Account Manager

andreas.koschinski@ekm.fi

+358 500 486 091

Johan Bäck

Chief IT Consultant

johan.back@ekm.fi

+358 505 335 157

Robert Forsbom

IT Consultant

robert.forsbom@ekm.fi

019 212 0115

Ta kontakt