Nätverk

Ett optimalt och modernt nätverk är grundpelaren i företagets IT-infrastruktur. Nätverkets funktion är att se till att IT-utrustningen kan ansluta till och kommunicera med alla de tjänster och funktioner, både interna och externa, som den behöver.

I dagens läge då nästan all utrustning i en form eller annan behöver tillgång till internet är det viktigt att nätverksstrukturen tar detta i beaktande. Man bör överväga vilken utrustning som behöver komma åt internet och vilken som endast behöver komma åt det interna nätet. Det kan också finnas skäl att se till att utrustningen på interna nätet är uppdelad och isolerad enligt behov.

Vi utför både planering, implementering och underhåll av nätverk för både privat- och företagskunder.

Vill du veta mera om Nätverk?

Andreas Koschinski

AV & IT Account Manager

andreas.koschinski@ekm.fi

+358 500 486 091

Johan Bäck

Chief IT Consultant

johan.back@ekm.fi

+358 505 335 157

Robert Forsbom

IT Consultant

robert.forsbom@ekm.fi

019 212 0115

Johan Fagerström

ICT-Specialist, B2B

johan.fagerstrom@ekm.fi

019 212 0132

Ta kontakt