Servers & nätverk

För större delen av företagen är affärsverksamheten idag beroende av en fungerande IT-infrastruktur. Ett opålitligt nätverk eller en dåligt underhållen server kan allvarligt påverka den dagliga verksamheten. En välplanerad och underhållen IT-infrastruktur minimerar risken för driftstopp och säkerställer att produktiviteten förblir så konsekvent som möjligt.

Vårt underhåll baserar sig till stor del på förebyggande åtgärder samt monitorering för att minimera avbrott och störningar hos våra kunder. Vi dokumenterar noggrant våra underhållskunders IT-miljö och kan på kort varsel rycka in då det behövs!

Vill du veta mera om Servers & nätverk?

Johan Bäck

Chief IT Consultant

johan.back@ekm.fi

+358 505 335 157

Ta kontakt