2023 – Insikter gällande teknik och arbetsmetoder under det kommande året 

Forskningsbyråer som Gartner och Forbes samlar in data för att förutsäga vad som kommer ske inom den närmaste framtiden. 

Att förutsäga framtiden kan vara svårt eftersom det finns många variabler. En del av förändringen är dock på god väg och följderna är redan förutsägbara eller märkbara. Det är bra att hålla fötterna på jorden, men samtidigt följa utvecklingens gång och förbereda sig för framtiden efter bästa förmåga. 

Här är våra bästa gissningar ur teknikens synvinkel, i vilken riktning 2023 tar oss. 

Teknisk utveckling

AI låter lätt som ett avlägset och högtflygande begrepp. Men vi använder redan smarta algoritmer dagligen när vi söker efter information, handlar online, navigerar på våra resor, väljer underhållning eller hanterar våra scheman. 

Utbudet av färdiga AI-lösningar och tjänsteplattformar växer hela tiden, och gör det ännu enklare för även de minsta företagen att utnyttja tekniken. Till exempel genererar CRM, marknadsförings- och mätenheter en enorm mängd data som kan vara svåra att använda effektivt. Artificiell intelligens och algoritmer hjälper till att extrahera de viktigaste sakerna från data och utnyttja de observationer som görs i beslutsfattandet. 

AI kommer att bli vanligare 2023 med framsteg inom naturlig språkbehandling och maskininlärning. AI kan förstå oss bättre och utföra mer komplexa uppgifter med hjälp av denna teknik. 

Exempel på AI-drivna lösningar 

  • Produktion: Produktionsprocesser övervakas med olika sensorer och kameror. Processer övervakas, underhålls och utvecklas baserat på data som samlas in. 
  • Kameraövervakning: Kameror känner igen människor, föremål och funktioner och kan reagera på situationer och använda dem för att färdigställa till exempel data i numerisk form. 
  • Marknadsföring: Marknadsföringssystem samlar in information, testar de bästa kanalerna och fattar beslut för att optimera marknadsföringen. 
  • Hälso- och sportteknik: Olika enheter som mäter sömn, träning och välbefinnande producerar uppskattningar och utvecklingsidéer från insamlade data för att stödja uppnåendet av mål. 
  • Språk och översättning: Översättningsverktyg och talförståelse förbättras hela tiden. Artificiell intelligens producerar högkvalitativa översättningar och tal i realtid. 

Det är lätt att bli överväldigad av de oändliga möjligheter som tekniken skapar. Nyckelfrågan är hur du identifierar de möjligheter som är viktiga för ditt företag och gör dem tillgängliga för dina egna anställda effektivt. 

Internet of Things, allt är online

Nätet binder bokstavligen allt samman. Det är ett nätverk av anslutna sensorer, enheter och infrastruktur som samlar in den data vi behöver för att skapa nya typer av lösningar. Detta kallas sakernas internet (IoT). 

Traditionellt vill enkla enheter och lösningar ha fler funktioner som kräver att enheter är anslutna till ett nätverk. Exempel: 

  • Kontorsutrymmen: Identifiera när det finns människor i lokalerna och anpassa belysning, presentationsteknik och annan utrustning därefter. 
  • Jordbruk: Värden som värme, nederbörd, och mängden ljus som påverkar odlingen mäts. Resultaten kan användas för att tolka omgivningens påverkan på produktionen och för att förutsäga när det är rätt tid att skörda grödorna. 
  • Produktutveckling: Samla in data om produktanvändning och användningsförhållanden vilket underlättar underhållsarbete och produktutveckling. 

Det här är bara början. Alla typer av enheter kommer att ha mer och mer av de smarta funktionerna som är bekanta från telefoner, när de börjar dra nytta av resurserna som finns i molnet. 

Alla dessa enheter ställer högre krav på nätverken kvalitet och tillgänglighet. Det förutspås att 5G och 6G kommer att revolutionera vårt sätt att leva och arbeta i framtiden.

Säkerhet och integritet 

Eftersom allt rör sig online och det är lättare för brottslingar att tjäna pengar på cyberattacker än från bankrån, kommer vikten av säkerhet att öka ännu mer. Förberedelser och beaktande av nya hot kommer spela en avgörande roll för varje företag. 

Då det tidigare räckte för en brandvägg att hålla misstänkt nätverkstrafik i schack, är det nu viktigt att kunna reagera snabbt på hot även i företagets interna nätverk. 

Mängden information som kan erhållas från mänskliga handlingar ökar, och med hjälp av automatisering sänds det idag rekordmånga meddelanden. Medan information hjälper till att bättre rikta meddelanden, förvandlas reklam i vissa fall till trakasserier. Försök görs att kontrollera integriteten genom lagstiftning och människor blir mer medvetna om sin integritet. Företag som tänker på kundens intressen och gör människoorienterad marknadsföring får ett bra tillfälle att sticka ut positivt från mängden. 

Även Google Analytics har i förhandsbesked visat sig bryta mot GDPR. Skyddet av den personliga integriteten kommer att förändra marknadsföring och försäljning på grund av lagstiftningen. I framtiden kommer människor också att vara mer försiktiga med sin egen identitet och integritet.  

Natur och miljö

Naturen sätter gränser för ekonomisk verksamhet, och detta återspeglas också i företagens vardag. Ansvar marknadsförs och genomförs delvis omsorgsfullt. På den internationella marknaden växer efterfrågan på gröna produkter och teknik. 

Kunder och investerare letar i allt högre grad efter gröna värderingar. Det kommer dock fortfarande att vara svårt för användarna av tjänsterna att veta om påståendena om ansvar är sanna. Av både naturliga och ekonomiska skäl måste företagen se till att den teknik som används är miljömässigt hållbar och att förändringen kan genomföras på ett transparent sätt. 

Det är också fördelaktigt för företag att se till att de inte slösar bort värdefulla resurser genom att lagra data som de inte behöver. Datalagring medför kostnader och ofta lagras samma data många gånger på många olika platser. 

Samhälle och arbete

Förändringen i arbetslivet påverkar särskilt arbetsstrukturerna, arbetssätten och möjligheterna att arbeta. Nuvarande lagstiftning bygger till stor del på att arbetet utförs på en viss plats vid en viss tid på dygnet. Förändringen i arbetsstruktur kräver därför en förändring av strukturerna i samhället som helhet. 

Inom en snar framtid kommer ett entreprenöriellt tillvägagångssätt att krävas, där projektbaserat arbete kommer att fortsätta öka. Gränserna mellan länderna suddas sakta med säkert ut och särskilt inom digitala tjänster ökar det internationella samarbetet. 

God kommunikationsförmåga, förmåga att nätverka och vilja att agera globalt ses som stötestenar i framtiden. Kreativitet behövs nästan i alla uppgifter. 

Inom teknikområdet kräver mer avancerade lösningar mer specialiserad kunskap. Därför kommer förmågan att lära sig och kontinuerligt lärande, utvecklingen av den egna kompetensen och informationsbehandling att fortsätta att vara viktiga färdigheter även i framtiden. 

Källor: https://www.datagroup.fi/ajankohtaista/2023-nakemyksia-tulevan-vuoden-teknologiasta-ja-tyosta

Samt flera olika artiklar av Forbes och Gartner om teknik och arbetsmetoder för år 2023