Datasäkerhetskartläggning, en insikt i er säkerhetsnivå

INTRODUKTION

Under de senaste åren har digitaliseringen av arbetssätt och metoder ökat markant. En av de drivande faktorerna till förändringen var Covid-pandemin samt fjärr- och hybridarbetets framfart. Grunden till det moderna arbetssättet är att all information som behövs för det dagliga arbetet lagras digitalt och är tillgänglig 24/7.

Digitaliseringen och tillgängligheten av information för med sig massiva fördelar då det gäller arbetets effektivitet och möjligheter. Men på samma gång utsätter man sin data och IT-utrustning för nya och mera avancerade hot. Till exempel cyberintrång eller krypteringsattacker till följd av nätfiske eller sofistikerade skadeprogram.

Varför behövs en datasäkerhetskartläggning?

Behöver man göra en datasäkerhetskartläggning? Kan du med handen på hjärta säga att du har en klar bild över ert datasäkerhetsläge? Det finns överraskande ofta brister i helhetsbilden, och råkar det sig illa så kan någon av dessa vara ett kritiskt problem. Om man inte har en klar helhetsbild av datasäkerheten så är det svårt att skydda sig mot alla potentiella faror.

Tekniken utvecklas ständigt och med utvecklingen kommer nya hot. Datasäkerhetsbranschen är en kontinuerlig lek av katt och råtta. Där tyvärr säkerhetssidan alltid ligger ett steg bakom förövarna. Att försumma datasäkerheten medför i dagens läge allvarliga risker. I värsta fall kan ett företag förlora sitt rykte samt en del av sina kunder och få ekonomiska påföljder i form av böter. Även ett litet dataintrång medför ofta betydande ekonomiska förluster.

Vem behöver en datasäkerhetskartläggning?

Datasäkerhetskartläggningen är först och främst tänkt för företag, men lämpar sig även för föreningar och andra instanser. Datasäkerhetskartläggningen är alltid befogad om man behandlar känslig information. Informationen kan lagras i till exempel dokument, e-postmeddelanden, diverse program eller till och med till pappers. Vår datasäkerhetskartläggning tar ställning till enhetssäkerhet, identitetshantering, krisplaner, datalagring, informationshantering och mycket mera.

Hur gör man en datasäkerhetskartläggning?

Datasäkerhetskartläggningen börjar alltid med ett möte där vi tillsammans med kunden går igenom det nuvarande läget. Vi har gjort kartläggningar för företag både stora som små. Efter det första kartläggningsmötet görs det vid behov en separat genomgång och inventering av IT-utrustningen som används. När vi har samlat ihop den information som behövs så gör vi en analys över läget. På basis av kartläggningen framställer vi en rapport där vi presenterar de observationer och slutsatser vi kan ta på basen av utredningen. Rapporten, samt eventuella rekommendationer och åtgärder går vi igenom tillsammans med kunden i ett eget möte som wrap-upp av projektet.

När datasäkerhetskartläggningen är färdig står vi givetvis redo att hjälpa kunden åtgärda de eventuella brister som framkommit.

Priset på en datasäkerhetskartläggning för småföretag (under 25 anställda) är 2000€ moms 0%

Traficom stöder utveckling av datasäkerheten hos småföretag.

Traficom / cybersäkerhetscentret har för tillfället en kampanj där små- och medelstora företag kan ansöka om stödpengar för modernisering och förbättring av sin cybersäkerhet. Finansieringspaketet täcker upp till 75% av kostnaderna för projekt som stöder och utvecklar företagens datasäkerhet i enlighet med riktlinjerna. Stödansökningar kan göras mellan den 2.1 – 1.3.2024 och de finansierade åtgärderna skall utföras inom 6 månader från beviljad ansökning.

Ta kontakt om ni vill veta mera om datasäkerhetskartläggningen eller Traficom stödet. Vi behov kan vi hjälpa er med ansökningsprocessen!