Med tekniken i FOKUS

Smidiga lösningar i urbant kulturhus

I augusti invigdes det efterlängtade kulturhuset Fokus i Raseborg. I byggnaden samlas Tryckeriteatern, informations- och kulturcentret Luckan, stadens musikinstitut och Karis bibliotek.

För att vardagen för aktörer och besökare i det kulturella vardagsrummet ska vara så smidig som möjligt krävs sofistikerade tekniska lösningar. För att nå målet anlitades Robban Sederholm som teknisk projektledare. Robbans vision var en helhet som fungerar för alla, oberoende om behoven är stora eller små eller om teknik är bekant från tidigare eller inte.

”Det viktiga är att bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt att koppla upp sig var i huset man än är, även om tekniken inte är bekant sedan tidigare. Tröskeln ska vara så låg som möjligt.” säger Robban.

Robban visste att genomförandet kräver en aktör som kan hantera avancerade helheter. Han ville också arbeta med ett bekant, erfaret och lokalt företag, därför föll valet på EKM Service.

”Jag ville jobba med någon som inte bara säljer en vara eller tjänst. Samarbetspartnern måste förstå sig på stora helheter, underhåll och efterlevnad.”

Som exempel ger Robban Fokushusets infoskärmssystem. Systemet innefattar 17 skärmar i storlekar från 11 till 86 tum. Några ses utifrån i olika fönster och behöver klara av att visa material som syns även i gassande solljus.

”Våra info-tv:n står på 24/7 och EKM kunde handleda i processen och med sin erfarenhet säga vilka skärmar som lämpar sig för oss och hur lång livslängd de har så att vi vet vilka kostnader vi kan vänta oss och när.”

Flera aktörer involverade

I arbetet med tekniken involverades fastighetsbolaget, staden och kultursidan. För Sederholm och EKM gällde det inledningsvis att kartlägga vilka behov fastighetsbolaget och kulturen delade med staden. Ganska snabbt blev det klart att det finns ett behov för många separata nätverk i huset för att alla tekniska lösningar ska fungera smidigt och datasäkert.

”När det handlar om en helhet som denna är det viktigt att man har en leverantör som man kan lita på och bolla idéer med. Här hade vi stor nytta av EKM:s expertis. Jag har själv inte behövt kunna detaljerna i nätverksteknik. Jag har förklarat vad som behövs och EKM har ordnat det tekniska.”

Såväl staden som kultursidan behövde sina egna nät. Kultursidan behövde egna nätverk för internt bruk, sin AV-teknik och ett gästnätverk för de allmänna utrymmena. Fastighetsbolaget, i sin tur, hade behov av ett skyddat nätverk för iLOQ-låssystemet och för kameraövervakningen.

På vårt gästnätverk ska du kunna koppla upp dig direkt. Vi har gett oss fan på att vårt gästnätverk ska fungera. Det är inte så där bara. Det trådlösa nätet är indelat i tre fyra mindre helheter. Det finns totalt 13 nät i huset” säger Robban

Fungerande teknik som inte märks.

Sederholm ville ha en lösning som fungerar så bra att folk inte märker hur mycket teknik det ligger bakom den. Alla IT-lösningar med underhållsavtal har levererats av EKM med ett upplägg där kunden själv har kontrollen.

För infoskärmarnas innehållshantering valdes den finska digital signage-programvaran iDiD. En orsak var att staden redan använder iDiD för sina egna infoskärmar men valet skulle antagligen ha fallit på iDiD oberoende.

”iDiD har allt vad vi kunde önska oss av en modern digital signage-lösning. Programmet är online-baserat så man kan jobba i det oberoende av var man befinner sig. Det är enkelt att använda och man kan skapa innehåll till exempel enligt tid och målgrupp.”

iDiD-systemet klarar också av att automatiskt söka information från husets bokningssystem ASIO. ASIO är också ett finskt företag som levererar bokningssystem i olika former. Systemet är kompatibelt med såväl iDiD som iLOQ. Det betyder till exempel att iDiD kan söka efter bokningskalendern för olika rum och visa den i realtid i infoskärmarna. Eller att en elev vid musikinstitutet kan komma in vid utvald tidpunkt med hjälp av en dörrkod som automatiskt levereras per sms på basen av rumsbokningen.

Som övervakningssystem valdes ett system av en av de globala marknadsledarna, Avigilon Surveillance, som ägs av Motorola.

För Sederholm med en bakgrund som ljudtekniker var ljudtekniken i huset extra intressant.

”Ljudsystemet är fullständigt kompatibelt med datanätverket i huset. I väggarna löper 128 ljudkanaler. The Real Groups konsert tidigare bandades in via nätverksuttaget i ett av omklädningsrummen” säger Robban entusiastiskt.

Uppskattar EKM:s engagemang

Sederholm uppskattar EKM:s engagemang i projektet.

EKM kom med i projektet med en positiv och proffsig inställning. Alla var med från början: vd:n, tekniska försäljaren och IT-experten. De var ett stort stöd då det kom till val av utrustning och system för huset. Jag hade en vision om vad huset behövde och EKM har rekommenderat lösningar för att förverkliga den.”

För Sederholm personligen var den största utmaningen hans egen vilja att göra det bästa.

”Det här ett en gång i livet-projekt och jag tävlade mot mig själv. Jag ville inte ha mycket teknik. Jag ville ha bra teknik. Slutresultatet blev verkligen lyckat, allt det vi ville ha har fungerat.”