SB-Hem Raseborg valde EKM

Sb-Hem Raseborg är en fastighetsförmedlingsbyrå som satsar stort på lokal och professionell service. Under våren 2021 flyttade man kontoret till nya utrymmen i hjärtat av Ekenäs, och samtidigt förnyades också maskinparken och övrig IT-utrustning. Sb-Hem Raseborg valde att anlita EKM, och med hjälp av samarbetet har fastighetsförmedlarna fått en smidigare arbetsvardag. Allt fungerar som det bör, och personalen kan satsa på det de är bäst på, det vill säga fastighetsförmedling.

Allt började med att Sebastian “Basti” Karjalainen tog kontakt med EKM när Sb-Hem Raseborg var i behov av en ny multifunktionsskrivare. I samband med detta konstaterade man att behovet egentligen var större än så. Mycket av arbetet i fastighetsförmedlarnas vardag har förut skötts ansikte mot ansikte, men idag är situationen den att allt mer sker på distans. Videomöten och virtuella bostadsvisningar har blivit vardag, och Karjalainen märkte att det också behövdes nya datorer och mötesutrustning. EKM presenterade olika alternativ, och tillsammans kom man fram till att det skulle vara bäst med en kombination av olika tjänster och produkter.

Vi ville hitta en helhetslösning som passar just våra behov. Ett problem var att allt sparades internt på en lokal hårdskiva, och vi vet att det inte är en hållbar lösning. Vi behövde en fungerande molntjänst, där allt material enkelt lagras. Samtidigt valde vi att förnya hela maskinparken. Vår personal hade tidigare fasta bordsdatorer, nu bytte vi ut dem till bärbara datorer, vilket underlättar arbetet på fältet avsevärt, berättar Karjalainen.

EKM steg in som konsult, och kom med olika förslag enligt de behov som kom fram under processen.

Sb-Hem Raseborg är en kund som vill koncentrera sig på sitt eget jobb, och överlåta allt som gäller IT och teknisk uppdatering till professionella som förstår kundens behov, säger Andreas Koschinski, ICT företagsförsäljare på EKM.

Vi började med det akuta behovet, det vill säga mötesutrustningen. Valet föll på en 50 tums pekskärm, kopplad till kamera med mikrofon. Det var en så kallad “all in one” -lösning med en dator som sköter hela systemet, fortsätter Koschinski.

Med hjälp av den nya tekniken sköts nu alla möten smidigare, vilket också är kostnadseffektivt.

Lokal service

Sb-Hem Raseborg har vissa avtal med kedjan, men använder lokala tjänster så långt det är möjligt. Personlig och snabb service är något som Karjalainen uppskattar högt.

För oss är det viktigt att vi blir betjänade på svenska. Det känns också bra att veta att EKM känner oss och vårt företagsverksamhet. Det leder till att vi alltid erbjuds lösningar som verkligen är noggrant uttänkta för just oss och vår verksamhet. Vi vill helt enkelt inte ha kontakt till en okänd stödperson som svarar i telefon någonstans i Finland och inte alls känner till vårt företag, säger Karjalainen.

Praktiskt taget gjordes allt det tekniska arbetet i samband med flytten. Hela miljön kördes upp i molnet, och man tog fram en modell för Sb-Hem Raseborg så att alla i personalen kan arbeta var som helst, utan störningar eller problem. Andreas Koschinski var fysiskt på plats och gick igenom allt och skötte all installering.

Vi gick igenom allt från vilka möjligheter Office 365 erbjuder och hur man bygger upp företagets informationskanaler i Teams, till hur man bäst sköter intern kommunikation och filhantering, berättar Koschinski.

Sb-Hem Raseborg hade också en multifunktionsskrivare, som i samband med flytten skulle förnyas. Även här valde man att anlita EKM, eftersom man snabbt får hjälp.

Tidigare kunde vi få vänta upp till tre veckor om vi hade problem med skrivaren. Det är alltför lång tid i vår bransch där det dagliga tempot är högt. Nu då vi har avtal med EKM, vet vi att vi alltid har färg och papper till skrivaren, och om det uppstår problem, kommer någon snabbt på plats och kollar läget. Det är oerhört viktigt, poängterar Karjalainen.

Samarbetet fortsätter

EKM fungerar nu som huvudleverantör av datorer och annan utrustning till Sb-Hem Raseborg. Samarbetet löper smärtfritt, och vardagen på kontoret har blivit smidigare.

Vi gör inga anskaffningar på eget bevåg längre, utan vi konsulterar alltid EKM först. De känner oss och de vet våra behov. Det är också skönt att vi får all terminologi på svenska. Vi behöver inte veta och kunna något, utan vi kan ställa även “dumma” frågor, och EKM förklarar och berättar åt oss, på ett sådant sätt som vi lätt kan ta till oss. Vi har varit mycket nöjda med samarbetet, och jag kan varmt rekommendera EKM som IT-leverantör, konstaterar en nöjd Karjalainen.